پسری ظروف مسی فیروزه ای را به استادش هدیه داد

جدای از مواد آستر ظروف مسی فیروزه ای، مهمترین ویژگی دیگری که بر کیفیت تأثیر می گذارد ضخامت مس است. این می تواند تأثیر چشمگیری بر عملکرد تابه داشته باشد. عقل کلی این است که ظروف مسی فیروزه ای باید 2.5 تا 3 میلی متر ضخامت داشته باشند. هر ضخیم تر باشد و شما شروع به از دست دادن بیش از حد پاسخ سریع مس به گرما کنید.

هر رقیق کننده باشد و آنطور که باید گرم نمی شود. با توجه به ارزش و همچنین چگالی، بعید به نظر می رسد که ظروف مسی فیروزه ای با ضخامت بیشتر از 3 میلی متر پیدا کنید (مس سنگین است، بنابراین افزودن فلز بیشتر از حد لازم، استفاده از تابه را بسیار دشوارتر می کند)، اما به احتمال زیاد مسی با ضخامت کمتر از 2.5 میلی متر پیدا کنید.

احتمالاً تا حدود 2 میلی متر مشکلی ندارید، اما کمتر از آن و در حال ورود به قلمرو گلدان تزئینی هستید: ممکن است در آشپزخانه شما زیبا به نظر برسد اما عملکرد خوبی نخواهد داشت.

اینجاست که بسیاری از شرکت‌ها سعی می‌کنند از آن صرفه‌جویی کنند، بنابراین قبل از تحویل کارت اعتباری‌تان اطمینان حاصل کنید که ضخامت مس چقدر است. در نهایت، روشی که برای تولید ظروف مسی استفاده می‌شود چه از مس تابیده شده باشد، چه مس مهر شده یا مس نورد شده تعیین‌کننده کیفیت آن نیست، حتی اگر ریسندگی مس، همانطور که جیم هامان انجام می‌دهد، به مهارت قابل توجهی نیاز داشته باشد.

همچنین، برای کسانی که در مورد ظروف مسی تعجب می‌کنند که روی آن آثار چکش وجود دارد، در حالی که زمانی از کوبیدن مس برای استحکام بخشیدن به فلز استفاده می‌شد، امروزه این علامت‌های چکش تقریباً همیشه توسط ماشین به عنوان یک حرکت تزئینی انجام می‌شود. آنها بیشتر سلیقه ای هستند، و باز هم، نشانه ای از کیفیت نیستند.

مهم نیست که یک دیگ مسی قدیمی چقدر کثیف به نظر می رسد، به یاد داشته باشید که بدون آسیب شدید (مثلاً سوراخی در آن)، می توان آن را مانند نو تعمیر کرد.

پس از قلع کاری مجدد و صیقل دادن، چیزی که ممکن است مانند یک سطل زباله به نظر برسد، به راحتی می تواند یک شی با زیبایی و ارزش قابل توجه باشد. مطمئناً، این پورشه نیست، اما موفق باشید یکی از آنهایی را که در زباله دانی محلی کار می کند، پیدا کنید.