نمایندگی چوب نعناع خشک

از تمامی قسمت های نعناع می توان بهره برد و چوب نعناع خشک نیز جزء این موارد می باشد که در این نمایندگی عرضه می شود.
نعناع به عقیده اطباء قدیم به عنوان گیاهی گرم و خشک شناسایی شده است. خاصیت های گیاه نعناع را قوی تر از پونه می‌ دانند. فرآورده های نعناع اسانس، روغن و تنتور می باشد که از این ها در طب استفاده می شود. منتول موجود در نعناع سبب خنک کردن دهان می شود. میزان منتول موجود در نعناع متغیر است و آن به زمان چیدن نعناع بستگی دارد. نعناع را هم تازه می خورند و هم خشک آن را می‌ توان تا مدت طولانی نگهداری نمود. ایرانیان نعناع خشک را جزء ادویه های پرمصرف خود قرار داده اند و مصارف آشپزی آن نیز بسیار است. مصرف نعناع برای تقویت معده بسیار مفید می باشد و بادشکن نیز هست. چوب نعناع نیز بسیار پر کاربرد می باشد.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی