نمایندگی اسانس نعناع دارویی

نمایندگی اسانس های گیاهی اسانس نعناع را دارویی موثر در زمینه بهبود درد های کمر، دست و پا می داند.
از دسته اسانس هایی که برای بهبود درد های به وجود آمده در دست و پا و گردن اسانس نعناع می باشد. برخی معتقدند که بیشتر این قبیل گیاهان در دوره باستان نیز به شکل شیره های خوراکی موجود بوده است. نعناع جزء گیاهان خوردنی است که از استفاده ی بالایی برخوردار می باشد و رایحه بی نظیر آن سبب مصارف بالایی در صنعت هایی چون خوراکی، بهداشتی، ماساژ درمانی و … شده است. امروزه فرآورده های گیاهی ایده آلی از نعناع حاصل می شود که به نام های منتول و کارمینت شناخته شده می باشد.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی