مرکز اسانس نعناع هندی

باکیفیت ترین اسانس های گیاهان دارویی از جمله نعناعیان که نعناع هندی جزء آن ها می باشد در این مرکز صورت می پذیرد.
گیاه پچولی که آن را با نام نعناع هندی می ‌شناسیم جزء گیاهان دائمی است که پر از شاخ و برگ های بلند می باشد. برای آنکه رشد خوبی داشته باشد باید در آب و هوای گرمسیری قرار داشته باشد بایستی توجه داشته باشید که نباید در معرض نور مستقیم آفتاب قرار بگیرد در شرایطی که با کمبود آب مواجه شود از سرعت رشد آن کاشته می‌شود اما به محض اینکه آب به آن برسد زنده می‌شود و رشد عادی خود را ادامه می‌ دهد. از گیاه نعناع هندی اسانس گیری می شود و جالب است بدانید که با کیفیت ترین اسانس نعناع هندی زمانی به دست می آید که پس از برداشت برگ های آن سریعا عملیات تقطیر را طی نماید.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی