عرضه اینترنتی نعناع خشک

نعناع خشک و آماده در بازار داخلی ایران در مقایسه با بازار صادراتی چه تفاوت هایی از نظر کیفیت و قیمت دارد؟ آیا عرضه اینترنتی این محصولات می تواند هر دو فاکتور را تحت تاثیر قرار دهد؟
سطح کیفی بالای برخی محصولات صادراتی مورد توجه مصرف کننده داخلی نیز قرار می گیرد و بنابراین تقاضا برای آن ها افزایش یافته و لازم است تا بازار تولیدکننده این محصولات را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
نعناع خشک و آماده برای طبخ غذا یکی از تولیدات صادراتی بازار گل و گیاه ایران است.
برای دسترسی بهتر خریدار داخلی به نعناع باکیفیت، این محصولات با سطح کیفی صادراتی نیز عرضه شده است کمک می کند خریدار تولیدات مورد نیاز خود را با سطح کیفیت درجه یک با قیمت مناسب تهیه کند.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی