صادرات گیاه نعناع مرغوب به روسیه

صادرات گیاه نعناع با کیفیت های ممتاز و مرغوب در چه سطح و حجمی انجام می گیرد؟ روسیه به عنوان یک کشور واردکننده نعناع تا حد با ایران همکاری دارد؟
گیاه نعناع از تولیدات گیاهان دارویی است که کاربردهای زیادی داشته و از سوی دیگر تقاضا برای آن در سراسر دنیا بسیار زیاد است.
با توجه به اینکه ایران در حال فعالیت در حوزه کشت این گیاه دارویی می باشد و با داشتن آب و هوای مناسب توانسته است گیاه نعناع را در سطح کیفی بالا تولید و پخش کند، صادرات گیاه نعناع آغاز شده است.

صادرات نعناع دارویی به روسیه

یکی از کشورهای واردکننده نعناع ایران، روسیه می باشد که در حال حاضر فعالیت گسترده ای در امر خرید سبزیجات از ایران انجام می دهد.
نعناع صادراتی ایران کیفیت ممتاز و مرغوب داشته و از این جهت این امید هست که این همکاری و صادرات نعناع گسترده تر ادامه پیدا کند.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی