خرید اسانس نعناع هندی

سفارشات انواع فرآورده های نعناع هندی در این مجموعه پذیرفته می‌ شود. خرید اسانس نعناع هندی خود را می توانید تنها با یک تماس انجام دهید.
نعناع هندی گیاهی دائمی یا به عبارتی چند ساله است. برای رشد و کیفیت مطلوب به آب و هوایی گرمسیری نیازمند می باشد. تابش نور آفتاب به صورت مستقیم برای آن مطلوب نیست و زمانی که آب کمی به آن برسد رشد آن به آرامی صورت می‌ گیرد. اما کافی ست که به آن چه از طریق آبیاری و چه باران، آب برسد تا روال طبیعی رشد خود را ادامه دهد. بهترین اسانس نعناع هندی را از برگ هایی به‌ دست می‌ آورند که بعد از چیده شدن به سرعت فرآیند تقطیر روی آن ها انجام می‌ شود.

منبع: گیاهان دارویی و زینتی