تکثیر گسترده نعناع مناسب تهیه عرق نعناع

برای تهیه نعناع با کیفیت مناسب جهت تولید عرق نعناع به صورت عمده چه باید کرد؟ تکثیر گسترده گیاه نعناع مرغوب در ایران تا چه اندازه موفق عمل نموده است؟
تولید انواع گیاهان دارویی و کار در آن به صورت یک تجربه نشان داده است که برخی از آن ها هم شناخته شده تر و هم بسیار پرمصرف تر می باشند.
نعناع و عرق نعناع به عنوان درمان کننده مشکلات معده و روده یکی از این نوع از گیاهان دارویی شناخته شده می باشد.
برای مصرف گیاه دارویی نعناع و یا عرق نعناع نیاز است تا این محصولات با کشت گسترده نعناع حاصل شود.
در ایران کشت نعناع به صورت گسترده انجام می گیرد و در حال حاضر امکان فروش به صورت عمده برای تهیه عرق نعناع با کیفیت عالی این محصول وجود خواهد داشت.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی