اخذ نمایندگی عرق نعنا کوهی

آیا امکان اخذ نمایندگی برای عرق نعنای کوهی وجود دارد؟ تفاوت بارز نمایندگی های عرق نعنای کوهی از سایر نمایندگی های عرق نعنا چیست؟عرق نعنای کوهی یکی از انواع عرقیات تولید شده در بازار است. وجه تمایز عرق نعنای کوهی از سایر عرقیات این است که نعنای کوهی به صورت خودرو در بسیاری ازمناطق ایران وجود داشته و عرق گرفته شده از این گیاه کیفیت مظلوبی دارد. با این وجود در تعداد محدودی از فروشگاه ها موجود است؛ از این رو برای دسترسی بیشتر مشتریان اقدام به اخذ نمایندگی می کند. همچنانکه می توان این نوع عرق نعنا را به صورت غیر حضوری ( جزئی و عمده ) سفارش داد.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی